สำนักป้องกันฯ ตรวจรับรถดับเพลิงที่ซ่อมเสร็จแล้ว(งวดที่ 2)


สำนักป้องกันฯ ตรวจรับรถดับเพลิงที่ซ่อมเสร็จแล้ว (งวดที่ 2) ก่อนที่จะมีการโอนรถให้  ตชด.
วันนี้ (1 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายรักษาการผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 1 พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดยนายทรงพล ธรรมมงคล หัวหน้าสถานีดับเพลิงบรรทัดทอง นายพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับพลิงสวนมะลิ จ.ส.ต.ธีราทร ว่องเกษกิจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง นายชนะ ภู่ระหงษ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ฝ่ายซ่อมรักษา กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง  ส.ต.อ.หญิง เบญจมาศ นาคดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับปฏิบัติภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับ ณ ค่ายนเรศวร
อมรรัตน์ ปชส.สปภ.ถ่ายภาพ#รายงาน