(1 มี.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)


(1 มี.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เขตคลองเตย และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เขตปทุมวัน เพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการฝึกวิชาชีพให้สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตปทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพฯ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล