พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ และดุสิต พร้อมจัดการเลือกตั้ง


ทุกเขตมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกว่า 80% ทั้งในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 มี.ค. 62 และการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 62
ที่มา: http://www.prbangkok.com/th/newselection/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1MDQ5