แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “จังหวัดจันทบุรี”


แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
“จังหวัดจันทบุรี”