6 พ.ย.. ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง


ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน 11 พื้นที่ คือ​ เขตภาษีเจริญ เขตบางคอแหลม เขตบางขุนเทียน เขตบางพลัด เขตสาทร เขตบางกอกน้อย เขตปทุมวัน​​ เขตหลักสี่​ เขตคลองสาน เขตยานนาวา และเขตธนบุรี​ โดยตรวจวัดได้ในช่วง 34-78 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 45.83 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด 

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง

ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

กรมอุตุนิยมวิทยา : พบ มีเมฆบางส่วน

คำแนะนำในการปฏิบัติตน ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com