เพิ่มความถี่ตรวจสอบกล้อง CCTV ของ กทม. ในช่วงเทศกาลให้พร้อมใช้งาน


นายพานุรักษ์  กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเสนอแนะช่วงก่อนสิ้นปี 2562 ตั้งแต่เทศกาลลอยกระทงไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมทั้งหลายน่าจะได้รับการป้องกันและปราบปราม อีกทั้งหน่วยงานที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพฯควรตรวจสอบกล้อง CCTVให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าปัจจุบัน กทม. มีกล้อง CCTV จำนวน 56,000 กล้อง เป็นกล้องที่เชื่อมสัญญาณภาพเข้าศูนย์ควบคุมกลางสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ 45,000 กล้อง อยู่ระหว่างเชื่อมต่อสัญญาณ11,000 กล้อง ซึ่ง กทม.มีมาตรการสำรวจตรวจสอบระบบกล้อง CCTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งานครบทุกจุดโดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงหากพบกล้องCCTVขัดข้อง จะจัดซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลได้เพิ่มความถี่การตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบริเวณสถานที่จัดงานและสถานีขนส่งให้มากขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน