กทม.ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ใกล้ชิด – เพิ่มความถี่ล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า กทม. ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะพื้นที่ที่พบปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐานสำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งเพิ่มความถี่การล้างทำความสะอาดถนนและพ่นฉีดละอองน้ำในอากาศ ล้างทำความสะอาดใบไม้เพื่อดักจับฝุ่นละออง ตลอดจนรณรงค์การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

                   ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวต่อไปว่า กทม. ยังมีช่องทางการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ และการแจ้งเตือนบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองสูง รวมถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพร้อมแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพอนามัย โดยสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time ได้ที่www.bangkokairquality.comwww.air4bangkok.com Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และแอปพลิเคชัน “กทม. Connect” ขณะเดียวกันในส่วนของสำนักอนามัย กทม. ได้ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสะสมตัวเพิ่มขึ้นและคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และสื่อออนไลน์ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5