💻 เราจะก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมๆกันค่ะ 😊


(28 พ.ย.62) ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมสารพันเทคนิคการใช้ Microsoft Office 2013 และการจัดการเอกสารด้วย Google Application (ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วัน) โปรแกรมตารางคำนวนด้วย Advance Microsoft Excell 2013 (ระยะเวลาฝึกอบรม 3วัน) โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2013 ขั้นพื้นฐาน (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน) และโปรแกรมการนำเสนองานด้วย Infographic (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน)