กทม.ชี้แจงการจัดถนนคนเดิน (วอล์คกิ้ง สตรีท)


นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. จัดกิจกรรมถนนคนเดิน (วอล์คกิ้ง สตรีท) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการปิดถนนดังกล่าว เนื่องจากอาจสร้างปัญหาจราจรติดขัดและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่นั้น ๆ ว่าสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดถนนคนเดิน (วอล์คกิ้ง สตรีท) โดยเชิญผู้บริหาร กทม. ผู้อำนวยการเขตที่ดูแลพื้นที่การจัดงาน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ที่รับผิดชอบ นายทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์และอาหารที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้นร้านที่ถูกสุขลักษณะ ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ค้าที่เข้ามาทำการค้าจะต้องได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ เป็นร้านที่ออกงานบางกอกแบรนด์ขณะเดียวกันจะจัดให้มีการแสดงดนตรี การแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม

                   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาที่จอดรถ สำหรับการบริหารจัดการขยะได้มอบหมายให้สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมคัดแยกและจัดเก็บขยะ ไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่วนผลกระทบกับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณการจัดงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดถนนคนเดิน