จัดทำคู่มือซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กทม.


(2 ธ.ค.62) เวลา 08.30 น. นายขจิต ชัชวานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธิติ ทรงเจริญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายธีรวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักงานเขต 50 เขต ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง