สู้ฝุ่น PM2.5 (8 ม.ค.63)


รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5

ฝุ่น PM2.5 เยอะ เราก็ฉีดล้างวนไปจ้าาา!! 💦🍃 (พุธที่ 8 ม.ค.63)