กทม. จัดงานวันเด็ก “เด็กรักษ์โลก” สร้างโลกสดใส ให้เด็กไทยใจสีเขียว


         กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 หลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 -19 ม.ค. 63 ดังนี้ วันที่ 9 ม.ค.63 กำหนดจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 “เด็กรักษ์โลก” สร้างโลกสดใส ให้เด็กไทยใจสีเขียว ณ เวทีกลางแจ้ง (บริเวณลานหน้าพระพุทธนวราชบพิตร) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายใต้แนวคิด รักษ์โลกอย่างเข้าใจ สร้าง Lifestyle แบบคนรุ่นใหม่ โดยสำนักการศึกษา จะนำนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ประกอบด้วย เกมส์หรรษา ตอบคำถาม การจับฉลากมอบโชค กิจกรรมสาธิตวิธีการทำ CPR อย่างถูกต้อง การแสดงมายากล การสาธิตวิธีการดับเพลิงและการแสดงการจับงูจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงหุ่นยนต์ จากโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมอบโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดห้องให้เด็กได้เยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครด้วย

          นอกจากนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วันเด็กปลอดขยะ” เพื่อให้ เด็กกทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมป้องกันไม่ให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมมากยิ่งขึ้น โดยวันที่ 11 ม.ค. 63 กำหนดจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) รองรับเด็กได้ 20,000 คน สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) รองรับเด็กได้ 22,000 คน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) รองรับเด็กได้ 5,000 คน และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติทุ่งครุ รองรับเด็กได้ 5,000 คน โดยกิจกรรม ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ในช่วงเช้าจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีและทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 148 ทุน จากนั้นตลอดทั้งวัน หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จะจัดบูธและนิทรรศการในโซนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โซนที่ 1 เด็กกทม.เป็นเลิศ ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการคลัง สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม โซนที่ 2 เด็กกทม. มีสุข ประกอบด้วย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานสถานธนานุบาล บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และโซนที่ 3 เด็กกทม.รักษ์โลก ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เด็กที่ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนรับพาสปอร์ตไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อประทับตราครบทุกฐานการเรียนรู้ จะได้รับของรางวัล และสามารถร่วมกิจกรรมชุดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก อาทิ บ้านเป่าลม ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน และรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ได้ฟรีตลอดทั้งวัน

          ในส่วนของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานครจะจัดงานวันเด็กระหว่างวันที่ 10 – 18 ม.ค.63 ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตดินแดงกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2 เขตห้วยขวางกำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง เขตพระนครกำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วิชาการ วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หอสมุดเมือง ฯ และวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เขตดุสิตกำหนดจัดวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.00 -15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเกียกกาย วันที่ 10 ม.ค. 63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย และวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ดุสิต เขตราชเทวีกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค. 63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี และวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง เขตป้อมปราบฯกำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส

          กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตปทุมวันกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี วันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนลุมพินี และวันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ เขตยานนาวากำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 07.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ เขตคลองเตยกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตวัฒนากำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง เขตบางนากำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางนา เขตพระโขนงกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ เขตสวนหลวงกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

          กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เขตดอนเมืองกำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน เขตบางซื่อกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช และวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ เขตจตุจักรกำหนดจัดวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนจตุจักร วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัศ วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ จตุจักร และวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม เขตหลักสี่กำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนหลักสี่ เขตบางเขนกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางเขน, ห้องสมุดฯ บางเขน และห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตลาดพร้าวกำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า

          กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เขตบางกะปิกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางกะปิ และวันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางกะปิ เขตสะพานสูงกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 ณ 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง และห้องสมุดฯ สะพานสูง เขตคลองสามวากำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองสามวา และเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ คลองสามวา เขตบึงกุ่มกำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ และศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม เขตลาดกระบังกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง และห้องสมุดฯ ลาดกระบัง วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ สีเขียว เขตหนองจอกกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ หนองจอก วันที่ 19 ม.ค.63 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนหนองจอก เขตประเวศกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ประเวศ และวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดวนธรรม เขตมีนบุรีกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนมีนบุรี เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ มีนบุรี

          กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เขตทวีวัฒนากำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา เขตธนบุรีกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ เขตจอมทองกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม และเวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนจอมทอง เขตบางกอกใหญ่กำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อยกำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนอัมพวา เขตคลองสานกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ อนงคาราม เขตตลิ่งชันกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ และศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา เขตบางพลัดกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

          กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เขตบางแคกำหนดจัดวันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน) เขตราษฏร์บูรณะกำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 (ทุ่งครุ) วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนทุ่งครุ วันที่ 18 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ เขตภาษีเจริญกำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ เขตบางบอนกำหนดจัดวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางบอน เขตบางขุนเทียนกำหนดจัดวันที่ 12 ม.ค.63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน