กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ให้การสนับสนุนเครื่องจักรและรถเทรลเลอร์ ในการขนย้ายไดโนเสาร์


กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ให้การสนับสนุนเครื่องจักรและรถเทรลเลอร์ ในการขนย้ายไดโนเสาร์  เพื่อนำไปจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในระหว่าง วันที่ 8-13 มกราคม 2563 ณ เขตพระราชฐาน 904 และ ทำเนียบรัฐบาล