สู้ฝุ่น PM2.5 (10 ม.ค.63)


รายงานทำความสะอาดถนน สู้ฝุ่น PM2.5

💦🍃 มาดูสถานที่ฉีดล้างลดฝุ่น PM2.5 วันศุกร์ที่ 10 ม.ค.63 กันจ้า