ชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมปลูกต้นไม้สำคัญของไทยในสวนสาธารณะ


(9 ม.ค. 63) เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Tree/You/Again เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมปลูกต้นไม้สำคัญของไทยในสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพระนคร พร้อมแบ่งปันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน WEGROW โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ สวนรมณีนาถ เขตพระนคร  

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการ Tree/You/Again เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร ด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาปลูกต้นไม้ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ แล้วจะเกิดความประทับใจ ความรักความผูกพันต่อประเทศไทย และมีความประสงค์จะกลับมาเยือนกรุงเทพมหานครอีกครั้ง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเยี่ยมชมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตนปลูกผ่านทางแอพพลิเคชั่น WEGROW ซึ่งบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาขึ้นด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Tree/You/Again เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร ครั้งแรก ณ สวนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร มีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับวันนี้ได้นำต้นไม้ในพุทธประวัติ อาทิ ต้นสาละ ต้นสมอ ต้นมณฑา มาปลูกภายในสวนรมณีนาถ ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่สร้างในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำขนมไทยโบราณ และแจกของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บเพจ Tree/You/Again และสแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกสวนสาธารณะที่ต้องการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตพระนคร อีก 2 แห่ง ดังนี้ 1. ร่วมปลูกต้นไม้มงคล อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นกันเกรา ณ สวนสราญรมย์ ซึ่งเป็นพระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ในวันที่ 14 ก.พ. 63 เวลา 16.00 น. และ 2. ร่วมปลูกต้นไม้ในวรรณคดีไทย อาทิ ต้นปีป ต้นพิกุล ต้นชงโค ณ สวนสันติชัยปราการ ในวันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 16.00 น. จึงขอเชิญชวนชาวต่างชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ต้นไม้สำคัญของไทยผ่านโครงการดังกล่าวและกลับมาเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ท่านปลูกไว้ในอนาคตต่อไป