สำนักอนามัยร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)


( 9 ม.ค. 63 )  นายแพทย์ชวินทร์  ศิรินาค  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  และ นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับจ่ายเงินภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถส่งเงินถึงผู้รับได้โดยตรง และทำให้กระบวนการรับส่งเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน