ภาคเอกชนมอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ภาคสนามสนับสนุนงานด้านการสาธารณสุขของกทม.


(10 ม.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับมอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ภาคสนาม ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งมอบให้หน่วยงานสังกัดสำนักอนามัยเพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนที่ประสงค์มอบกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ภาคสนาม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ โดยรสา กรุ๊ป มอบเตียงสนามพับได้ จำนวน 90 เตียง ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมมอบเครื่องวัดความดัน 34 เครื่อง ให้แก่กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย เพื่อนำไปส่งต่อให้34 วัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมอบตู้เย็น 1 ตู้ ตู้กดน้ำเย็น3ตู้ เครื่องวัดความดันตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง ให้สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด เพื่อส่งต่อให้ศูนย์คัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด มหาชน และ Global Civic Sharing มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน 15 เครื่อง พร้อมจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร   และชมรมสันติสุข ไทย-อินเดีย โดยนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรม ได้มอบรถเข็น38 คัน ไม้เท้าขาเดียว 11 อัน ไม้เท้าสามขา 26 อัน อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) 4 อัน