สั่งการ รร.งดจัดกิจกรรมกลางแจ้งหลังพบหลายเขตค่าฝุ่นละอองPM2.5 เกิน 90 มคก./ลบ.ม


 (10 ม.ค. 63) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมวันนี้ได้หารือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กและมาตรการดำเนินการ ซึ่งจากการรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ พบว่าวันนี้ทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ยกเว้นเขตลาดพร้าว มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยมี 3 เขตที่มีค่าฝุ่นละอองเกิน 90 มคก./ลบ.ม. คือเขตพระนคร ภาษีเจริญ และบางกอกน้อย ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการในกรณีคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์  ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในวันนี้มีหลายโรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้เขตที่มีที่มีค่าฝุ่นละอองเกิน 90 มคก./ลบ.ม. ประสานโรงเรียนในพื้นที่งดจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และให้ย้ายสถานที่จัดกิจกรรมไปภายในอาคารหรือห้องประชุมแทน

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังนี้ รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพร้อมแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพอนามัย วันละ 3 รอบ ผ่านทาง www.bangkokairquality.com, www.air4bangkok.com และFacebook กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม และ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้เกิดความคล่องตัว  เข้มงวดการตรวจจับรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้มงวดกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ อาทิ การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างรถไฟฟ้า แพลนท์ปูนให้ปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง พร้อมทั้งให้เข้มงวดไม่นำรถยนต์ที่มีควันดำมาใช้งาน  เพิ่มความถี่ในการล้างถนนและดูดฝุ่นถนน และฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ และฉีดพ่นน้ำล้างฝุ่นละอองตามใบไม้ของต้นไม้ใหญ่และไม้ทรงพุ่ม   เข้มงวดและควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่งทุกประเภท  ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารสูง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนอาคารสำนักและสำนักงานเขตเปิดสปริงเกอร์ฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น AirBKK สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศที่แสดงผลAQI แบบ Real Time ตามตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5