แนะประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี และทำหน้ากากอนามัยใช้เอง


นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงข้อกังวลของประชาชนบางส่วนเกี่ยวกับจำนวนหน้ากากอนามัยที่อาจไม่เพียงพอว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมแล้ว คาดว่าน่าจะเพียงพอที่จะแจกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ สำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหากต้องการทิ้ง ควรใส่ถุง1 ชั้นก่อนทิ้ง เพื่อสุขอนามัยและป้องกันการติดเชื้อ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและมีประชาชนนำไปทิ้งให้ใส่ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งก่อนการจัดเก็บ นอกจากนี้ สำนักพัฒนาสังคม โดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้นำผ้ามาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย ซึ่งสามารถป้องกันสารคัดหลั่ง น้ำมูก หรือน้ำลายได้ ซึ่งเมื่อใช้แล้วสามารถนำไปซัก และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

สำหรับการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองนั้น ควรใช้ผ้าฝ้าย เนื่องจากมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี ไม่เก็บฝุ่น ซับเหงื่อได้ดี และทำความสะอาดได้ง่าย โดยประชาชนผู้สนใจเรียนการเย็บหน้ากากอนามัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) โทร. 02 246 5769, 02 245 1401 ในวันเวลาราชการ