กทม. ร่วมเปิดการแข่งขัน "อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอน 2020" ครั้งที่ 3


(2 ก.พ.63) เวลา 05.45 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีปล่อยตัวการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 รายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2020 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และการใช้กีฬาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ (Sport Hub Destination) อันเป็นการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร

ทั้งนี้ การแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กม. จุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เวลา 03.00 น. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.10 กม. จุดปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เวลา 03.00 น. ประเภท BANGKOK BANK ระยะทาง 10 กม. จุดปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าโลหะปราสาท ถนนราชดำเนิน เวลา 05.45 น. และประเภท Muang Thai Smile Run ระยะทาง 5 กม. จุดปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าโลหะปราสาท ถนนราชดำเนิน เวลา 06.15 น.