ปลัด กทม. ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิตวัดม่วง เขตบางแค


(2 ก.พ.63) เวลา 15.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต ในงานกุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดม่วง เขตบางแค ณ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติ วัดม่วง เขตบางแค

วัดม่วง เขตบางแค ก่อตั้งในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 มีอุโบสถในศาสนกิจเพื่อพุทธศาสนา 2 หลัง ปัจจุบันสร้างหลังใหม่แล้วเสร็จ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พระพิพัฒน์ศาสนธำรง เจ้าอาวาสวัด และคณะศิษยานุศิษย์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน จึงได้ร่วมกันจัดงานกุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดม่วง เขตบางแค ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. - 2 ก.พ.63 โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร และพิธีเปิดงานกุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา สำหรับพิธีตัดหวายลูกนิมิต ได้จัดขึ้นในวันที่ 2 ก.พ.63 และจะมีพิธีอุปสมบทนาคฉลองอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 3 ก.พ.63

ทั้งนี้ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ลูกนิมิต” หมายถึง ลูกที่ทำกลม ๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหิน ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ โดยจะฝังตามทิศทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก เพราะมีความเชื่อว่าใน 8 ทิศนั้นจะมีพระอรหันต์ประจำอยู่แต่ละทิศ และอีก 1 ลูกจะฝังไว้กลางพระอุโบสถ ซึ่งลูกนิมิตขนาดใหญ่ที่นำมาไว้ในหลุมจะมีสาแหรกหวายรองรับอยู่ เพื่อสะดวกต่อการนำลูกนิมิตหย่อนลงไปในหลุม จากนั้นจึงมีการประกอบพิธีกรรมและทำการฝังลูกนิมิต