เปิดสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ประเวศ


(4 ก.พ.63) เวลา 08.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 5 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มเติม 5 สถานีนำร่อง ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที (NOW)” ของ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อม ในการป้องกันเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้โอนที่ดิน จำนวน 2 แปลง บริเวณแขวงหนองบอน เขตประเวศ เนื้อที่ 2 งาน และ 174 ตารางวา รวมเนื้อที่ 374 ตารางวา ให้กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ โดยได้เริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.61 แล้วเสร็จ วันที่ 16 ก.ค.62 เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 1,100 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเก็บวัสดุไวไฟ ห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ห้องเวรปฏิบัติการ ห้องเวรเตรียมความพร้อม ห้องออกกำลังกาย และที่จอดรถดับเพลิงซึ่งสามารถจอดได้จำนวน 4 คัน ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องธุรการ ห้องประชุม ห้องทำงานหัวหน้าสถานี ห้องเก็บของ ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย  ห้องกองร้อย ห้องครัว ห้องพัก นอกจากนี้ ยังมีชั้นดาดฟ้า สำหรับเป็นลานกิจกรรม ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขอกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานี รวม 46 นาย โดยขณะนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศร่วมร่วมปฏิบัติงานไปพลางก่อน สำหรับสถานีนำร่องมี 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง (เปิดแล้ว) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยราษฎร์บูรณะ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจหลักในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาเมืองในทุกๆ ด้าน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ หรือทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามในกรุงเทพฯ มีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งการได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เราจึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับต้นๆ ด้วยการจัดให้มีสถานีดับเพลิงและกู้ภัยครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ พร้อมที่จะปกป้องและดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติ แขวงหนองบอน เขตประเวศ เป็นหนึ่งในผลงานด้านการดูแลความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดสร้างสถานีดับเพลิงเละกู้ภัยที่ได้มาตรฐาน มีรถดับเพลิงและอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย รวมถึงมีกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมสำหรับระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหากเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัยในพื้นที่เขตประเวศและพื้นที่ใกล้เคียง ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันผลักดันและปฏิบัติหน้าที่จนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ก่อสร้างสำเร็จ สามารถเปิดให้บริการได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีฯ ได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการดูแลประชาชนด้วยความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต นับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ทำงานเพื่อรับใช้แผ่นดินเช่นเราทุกคน ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนวางใจว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทุกคนจะทุ่มเททำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และความสามารถทั้งหมดที่มี เพื่อร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งความสุขสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง