กทม.แนะนำการเก็บหน้ากากอย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค