คณะผู้บริหารและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมส่งกำลังใจให้ชาวจีนผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น สร้างความซาบซึ้งให้กับชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง