สำนักอนามัย แนะนำ 4 วิธีการง่ายๆ ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019


สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่าน ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ด้วยการปฏิบัติตัวดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัย

2. กินร้อน

3. ช้อนกลาง

4. ล้างมือ