วันวาเลนไทน์นี้ ชวนคนที่คุณรักมาร่วมเป็นผู้ให้


💗 รักคือการ ... "ให้ = ได้ (ชีวิต)" 💗
..............................................................
วันวาเลนไทน์นี้ ชวนคนที่คุณรักมาร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคพร้อมรับของที่ระลึกในโครงการ "ให้ = ได้ (ชีวิต)" ของมูลนิธิศูนย์เอราวัณ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน และซื้อ "หุ่นตังกวน" (หุ่นสอน CPR) มอบให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**บริจาค 200 บาทขึ้นไป จะได้รับกระเป๋าผ้า ให้ = ได้ (ชีวิต) 1 ใบ ร่วมบริจาคและรับของที่ระลึกได้ที่ศูนย์เอราวัณ และโรงพยาบาลในสังกัด #สำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลกลาง
2. โรงพยาบาลตากสิน
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
8. โรงพยาบาลสิรินธร
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
10. โรงพยาบาลคลองสามวา
11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
..................................................................
บริจาคผ่านธนาคารได้ที่
ชื่อบัญชี : มูลนิธิศูนย์เอราวัณ
ธนาคารกรุงไทย : สาขา รพ.กลาง
บัญชีเลขที่ : 841 - 0 - 03888 - 9
...................................................................
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 220 7592