10 คาถาป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องกินข้าวนอกบ้าน


ในสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการกินข้าวนอกบ้านไม่ได้ ผมอยากแนะนำคาถาป้องกันโรคที่เราสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจำแนกออกมาเป็น 10 ข้อดังนี้ 

  1. กินของที่ปรุงสุกใหม่

สั่งอาหารที่ปรุงสุก ไม่ว่าจะต้ม ผัด แกง ทอด ที่ผ่านความร้อน 70 องศาเซลเซียสจนสุกทั่ว เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ส่วนผักและผลไม้สดควรล้างให้สะอาด

       2. ขอช้อนกลางจากพนักงาน

ช้อนกลางเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากคนหนึ่งลงไปในอาหาร แล้วส่งต่อให้คนอื่นที่กินด้วยกัน ดังนั้นถ้าทางร้านไม่ได้เตรียมให้ ก็ควรขอจากพนักงาน

       3. ล้างมือหลังจากสั่งอาหารเสร็จ

เราต้องล้างมือก่อนกินอาหาร แต่แผ่นหรือหนังสือเมนูที่เราจับอาจเป็นแหล่งของเชื้อโรค พอสั่งอาหารเสร็จจึงควรล้างมือด้วยการฟอกสบู่นาน 20 วินาที แล้วนั่งรออาหารมาเสิร์ฟ

       4. ล้างมือหลังตักบุฟเฟต์

ทัพพีที่ใช้ตักอาหารส่วนกลางมีลักษณะคล้ายกับลูกบิดประตูที่ทุกคนสัมผัสกันบ่อย ดังนั้นจึงควรล้างมือหลังตักอาหารทุกครั้ง แต่ถ้าร้านมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือก่อนตักก็จะดีมาก

       5. ไม่ใช้มือเปล่าหยิบจับอาหาร 

ถ้าไม่มีที่ล้างมือหรือล้างมือไม่ได้ ก็ไม่ควรใช้มือเปล่าหยิบอาหารเข้าปาก ขนมหรือกับแกล้มควรใช้ช้อนตักแทน ที่สำคัญระวังอย่าให้มือที่ไม่สะอาดสัมผัสบริเวณใบหน้า

       6. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกัน

เชื้อโรคทางเดินหายใจติดต่อผ่านละอองน้ำมูก น้ำลาย การดื่มเครื่องดื่มแก้วเดียวกันจะทำให้เราสัมผัสกับนำ้ลายโดยตรง หลักการข้อนี้เหมือนกับการใช้ช้อนกลาง

       7. ไอจามปิดปาก

เราอาจมีอาการแพ้ฝุ่นหรือฉุนควันในระหว่างที่กินอาหาร เมื่อไอจามต้องรีบปิดปากทุกครั้งด้วยกระดาษทิชชู่ แล้วทิ้งลงถังขยะ แต่ถ้าจะให้เร็วที่สุดคือการงอศอก จามใส่แขนเสื้อด้านบน

       8. เลือกนั่งในบริเวณที่อากาศถ่ายเท

สถานที่ที่คนแออัดและอากาศปิดเป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรค จึงควรเลือกนั่งโต๊ะที่เว้นระยะห่างจากโต๊ะอื่น 1-2 เมตร และอยู่ในโซนที่เปิดโล่ง เพราะอากาศถ่ายเทสะดวก

       9. เข้าห้องส้วมปิดฝาชักโครก

เพราะการกดชักโครกจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค และปนเปื้อนกับกระดาษทิชชู่ที่ห้อยอยู่ตรงผนัง การล้างมือที่สำคัญอีกอย่างก็คือตอนหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จแล้ว

      10. สั่งอาหารกลับบ้านหรือสั่งมากินที่บ้าน

สุดท้ายถ้าไม่อยากนั่งกินอาหารรวมกับคนอื่น ก็สามารถเลือกสั่งอาหารแล้วหิ้วกลับมากินที่บ้าน หรือจะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วเปิดแอปฯ สั่งให้เขามาส่งถึงที่ก็ได้

*หมายเหตุ: ช้อนกลางมีลักษณะเป็นของที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นคนป่วยต้องแยกตัวออกต่างหาก และทุกคนต้องล้างมือก่อนกินอาหาร หากมีการระบาดเป็นวงกว้างควรสั่งอาหารจานเดียวมารับประทาน