เรือแสนแสบหยุดชั่วคราว! เริ่ม 27 มี ค.ป้องกัน"โควิด-19"


นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ และเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่ง (2002)  ผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)ในขณะนี้ บริษัทฯได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยของผู้โดยสาร ที่จะต้องมีระยะห่าง หรือมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม ซึ่งในส่วนของเรือคลองแสนแสบจะดำเนินการภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างไม่สะดวก

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคลองแสนแสบ ทางบริษัทฯจะขอหยุดเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงเริ่มเดินเรือบริการท่านผู้โดยสารเหมือนเดิม

ทั้งนี้ การหยุดให้บริการดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเพื่อจะขอหยุดให้บริการชั่วคราวไปยังกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นที่เรียบร้อย โดยเป็นการหยุดเดินเรือชั่วคราว ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และประเทศชาติ

" ทาง บริษัทฯเห็นด้วยกับมาตรการ ที่จะต้องมีการเว้นระยะห่าง แต่ในส่วนของเรือคลองแสนแสบค่อยข้างจะลำบาก บริษัทฯจึงมองว่าหากจะหยุดให้บริการก็จะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้อีกทาง โดยเรือจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27มี.ค.63 (พรุ่งนี้) ไปจนกว่าสถานการณ์ปกติ "นายเชาวลิต กล่าว

โดย ที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับผลกระทบจากยอดผู้โดยสารลดลงประมาณ 60 % จากยอดปกติ โดยมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการ 50,000 คนต่อวัน ซึ่งมีเรือโดยสารให้บริการ 60-65ลำต่อวัน แต่เพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดบริษัทฯ ก็พร้อมดำเนินการ