8 เรื่อง “ต้องทำ” ช่วยลดการแพร่เชื้อ โควิด 19


8 เรื่องที่ต้องทำ เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อ โควิด 19 นี้ เป็นการที่อยากจะบอกให้บางคนที่ยังไม่ตระหนักถึงการระบาดของโรคนี้ ที่ระบาดได้เร็ว และออกอาการได้รุนแรง แต่เราจะอยู่ห่าง และไม่ได้รับเชื้อ จนถึงขั้นไปแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ต่อได้ บทความนี้มีคำตอบมาดูกัน

ทุกคนรู้จัก Ro ไหม?

คำนี้เห็นแล้วอาจไม่รู้จัก หรือออกเสียงอย่างไรยังไม่แน่ใจ Ro อ่านว่า “อาร์นอท” หรือ “อาร์ซีโร่” (Basic Reproductive Number) แปลว่า ความสามารถในการแพร่เชื้อจากคนสู่คน เช่น ถ้า Ro = 2 แปลว่าด้วยลักษณะของไวรัส และพฤติกรรม ของคนในสังคมตอนนี้ 1 คน สามารถสร้างคนติดเชื้อได้ 2 คน ซึ่ง 2 คนนี้ในชั่วขณะถัดไปก็จะขยายเป็น 4 และไปเป็น 8 เป็น 16 เป็น 32 … คือเป็นลักษณะ Exponential

ดังนั้นแล้ว ค่า Ro นี้ยิ่งสูงนั่นก็หมายความว่าจะแพร่กระจายได้รวดเร็ว

8 เรื่องที่ต้องทำ ช่วยลดการแพร่เชื้อ โควิด 19

สืบเนื่องจากข้างต้นคำถามคือ เราช่วยกันลด Ro ได้ไหม? คำตอบคือ ได้ เพียงเราลดโอกาสที่จะไปติดคนอื่น และโอกาสที่คนอื่นจะมาติดเรา เช่น