ข่าวดี!! ไทยเตรียมทดลองวัคซีนโควิด-19 l TNNข่าวดึก l 19 พ.ค. 63 (คลิป)