ต.ค. กทม.พร้อมจัดถนนคนเดิน ถนนข้าวสารและคลองโอ่งอ่าง


https://bit.ly/2ZCVrRI
https://bit.ly/3miEuGh


ภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้พิจารณาและเห็นชอบการเปิดทำการค้าบริเวณถนนข้าวสาร และคลองโอ่งอ่าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยถนนข้าวสารจะเริ่มเปิดทำการค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดังนี้ วันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. (ตรงกับวันฮาโลวีนและวันลอยกระทง) วันที่ 28 – 29 พ.ย. และวันที่ 31 ธ.ค.-1 ม.ค.(ตรงกับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่) โดยรูปแบบกิจกรรมถนนคนเดินในวันดังกล่าวจะมีการจำหน่ายสินค้า อาหาร การแสดงสินค้าของดีของกรุงเทพมหานคร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงคืน ซึ่งการเลือกเปิดทำการค้าในช่วงเทศกาลสำคัญ เชื่อว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมถนนคนเดินข้าวสารในรูปแบบใหม่เป็นจำนวนมาก
.
สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่าง ช่วงระหว่างสะพานดำรงสถิต ถึงสะพานโอสถานนท์ กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างเวลา 17.00 – 24.00 น. โดยผู้ค้าบริเวณนี้จะเป็นผู้ค้าเดิมที่ได้เคยลงทะเบียนไว้กับสำนักงานเขต สามารถเข้ามาทำการค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตั้งวางสิ่งของ แต่จะต้องทำความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณที่ขายให้เรียบร้อย ทั้งนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่ง รวมกว่า 1,900 เมตร ลักษณะของแผงค้าจะมีทั้งสินค้าที่วางบนแผงและสินค้าที่วางขายบนพื้น มีการออกร้านจำหน่ายอาหารปรุงสุก(ไม่มีการปรุง) สินค้าประเภทเครื่องใช้ เครื่องประดับ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และการแสดงดนตรี ซึ่งจะเริ่มทำการค้าพร้อมถนนข้าวสาร นอกจากนี้ในเทศกาลวันลอยกระทงกรุงเทพมหานครจะจัดงานลอยกระทง ณ บริเวณคลองโอ่งอ่างด้วย


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร