กทม.พร้อมให้บริการรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง เดือนธ.ค.63 นี้


เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กทม.เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อมต่อแบบล้อ ราง เรือ เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศ ช่วยลดปัญหามลพิษ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในระยะยาว.../


อ่านต่อ  https://bit.ly/2SNIwbS


ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/