‘คนละครึ่ง’ ลงทะเบียน รับสิทธิ 'เงิน 3,000 บาท' ต้องรู้อะไรบ้าง?


เช็คลิสต์! ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" รับสิทธิ "เงิน 3,000 บาท" ต้องเตรียมพร้อมข้อมูลอะไรบ้าง ก่อนเข้าไปลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันนี้ 16 ต.ค.63 เวลา 06.00 น. จนกว่าจะครบสิทธิ 10 ล้านคน

โครงการ คนละครึ่ง เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งวันนี้ (16 ตุลาคม 2563) นับเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ หลังจากที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้เปิดให้ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะร้านค้ารายย่อย หาบเร่ และแผงลอย ครอบคลุมกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ซึ่งไม่ใช้ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์และนิติบุคคล ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

ทั้งนี้โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นการสนับสนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ