กทม.ผลักดันศปถ.เขต.จับมือชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน


วานนี้ (15 ต.ค. 63) นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับเขต ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต.) ทั้ง 50 เขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)


อ่านต่อ...https://bit.ly/3nXFv7q


ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/