ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไปตรวจดูความก้าวหน้าการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านตะวันออก และปริมณฑล ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะแต่เดิมนั้น คลองมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และการสัญจรทางเรือไม่สะดวกนัก


https://bit.ly/36TAkxJ


ที่มา : เพจผู้ว่าฯ อัศวิน