สะพานข้ามแยกศรีนครินทร์-พัฒนาการ เปิดแล้ว


เวลา 08.30 น. วันนี้ (17 พ.ย.63) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรงานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ –ถนนพัฒนาการ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตสวนหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ (แยกพัฒนาการ) เขตสวนหลวง
.
กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรถนนศรีนครินทร์ บริเวณทางแยกพัฒนาการ ทางแยกอ่อนนุช และทางแยกอุดมสุข ระบายรถยนต์ตามแนวตะวันออก-ตะวันตกให้ข้ามทางแยกโดยการใช้สะพานข้ามทางแยกไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจรซึ่งเป็นการเสริมโครงข่ายการจราจรบนถนนศรีนครินทร์  สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการ เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหานั้น สะพานดังกล่าวมีความยาว 527.50 ม. แบ่งเป็น 15 ช่วง ช่วงกลางมีความยาว 45.00 ม. และอีก 14 ช่วงมีความยาว 25 ม. อยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง ดูแลรักษาโดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เปิดใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 ภายหลังจากใช้งานมาเป็นระยะเวลา 16 ปี ในปี 2559-2563 ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเป็นระยะว่าพื้นสะพานช่วงกลางและผิวจราจรบนสะพานได้รับความเสียหายเป็นหลุมกว้าง .../


อ่านต่อ .. https://bit.ly/2Kh9TKD


ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/