บริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5


วันอังคารที่ 17 พ.ย 2563 เวลา 09:00น.-11:30น. หน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์แก่สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตบางบอน