20 พ.ย. ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-ปานกลาง


ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่​ 20 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน​ 3 พื้นที่ คือ​ ​ เขตหนองแขม​ เขตทวีวัฒนา​ และเขตบางขุนเทียน โดยตรวจวัดได้ในช่วง 21-60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 4.29 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด 

 

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี-​ปานกลาง และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางพื้นที่

 

ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

กรมอุตุนิยมวิทยา : มีเมฆบางส่วน​ ฝน​ 10%ของพื้นที่่

 

คำแนะนำในการปฏิบัติตน ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น

 

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทาง

เฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 

แอปพลิเคชั่น : AirBKK 

เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com และ www.prbangkok.com