7 ม.ค. ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มลดลง คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง-ดี


ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 7 มกราคม​ พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน 9 พื้นที่ คือ​ เขตทวีวัฒนา​ เขตหนองแขม​ สวนทวีวนารมย์ (เขตทวีวัฒนา)​ เขตบางขุนเทียน​ เขตบางบอน​ เขตบางแค​ สวนบางแคภิรมย์ (เขตบางแค)​ เขตตลิ่งชัน และเขตภาษีเจริญ โดยตรวจวัดได้ในช่วง 23-74ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ​ 58.57 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด 

 

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง-ระดับดี และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่

 

ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

 

กรมอุตุนิยมวิทยา : ท้องฟ้าโปร่ง

 

คำแนะนำในการปฏิบัติตน 

: คุณภาพอากาศปานกลาง 

ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

: คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น

 

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทาง

เฟสบุ๊ค : สำนักงานประชาสัมพันธ์  กรุงเทพมหานคร 

แอปพลิเคชั่น : AirBKK 

เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com และ www.prbangkok.com

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร