กทม.คลายล็อคสถานบันเทิง


หลังจากที่ประชุม ศบค. ได้เห็นชอบการปรับพื้นที่ โดยยังคงให้ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพียงจังหวัดเดียว รวมทั้งมีมติผ่อนคลายมาตรการให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ​ สมุทรสงคราม​ นนทบุรี​ นครปฐม​ ปทุมธานี​ ตาก และราชบุรี ปรับเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)​ และเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายพื้นที่สีส้ม ให้ร้านอาหาร สถานบันเทิง สามารถให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ถึง 23.00 น. สามารถจัดแสดงดนตรีสดได้ แต่ยังห้ามให้มีการเต้นรำ โดยการประกาศมาตรการคลายล็อกให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้ประกาศ
.
📌 ซึ่งล่าสุดทางกรุงเทพมหานคร โดย ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีใจความส่วนหนึ่งในการแถลงว่า ตั้งแต่วันนี้ไป ร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆ สามารถเปิดให้นั่งรับประทานและเครื่องดื่ม รวมถึงนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น. แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

https://bit.ly/3sekzdq