กทม.จับมือสปสช.ให้บริการสาธารณสุขแบบ New Normal


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยงานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 แห่ง เปิดให้บริการสุขภาพแบบ New Normal ทั้งบริการเจาะเลือดถึงบ้าน บริการรักษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine และบริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการลดความแออัดและลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่อาจสัมผัสเชื้อในพื้นที่โรงพยาบาล โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นางปิยนุช โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสปสช.เขต 13 กทม. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสปสช.เขต 13 กทม. ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยการให้บริการผู้ป่วยนอก 3.9 - 4 ล้านครั้ง/ปี ผู้ป่วยในปีละประมาณ 1 แสนราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดความแออัด ประชาชนที่มารับบริการต้องรอคิวนาน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมารับบริการ ลดการมารอพบแพทย์จนเกิดความแออัดที่โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร จึงได้พัฒนารูปแบบบริการในเชิงรุก โดยให้บริการผู้ป่วยถึงบ้านและในชุมชน อีกทั้งเป็นบริการสุขภาพแบบ New Normal อาทิ โครงการบริการรักษาทางไกลผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) โครงการบริการเจาะเลือดถึงบ้าน (Mobile Lab) และโครงการรับยาผ่านร้านยาคุณภาพหรือทางไปรษณีย์ จะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยซึ่งมีความอ่อนไหวทางสุขภาพอยู่แล้ว อาจสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ได้ ทั้งในระหว่างเดินทางหรืออยู่ในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันยังได้รับคุณภาพมาตรฐานในการรักษาเทียบเท่าการมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเช่นกัน.../


อ่านต่อ  https://bit.ly/3aQvdBz


ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/