กทม. รายงานค่าความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา 🚨หากน้ำมีค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ลิตร ⚠️ควรระมัดระวังในการนำน้ำดิบมาใช้กับพืชทั่วไป


กทม. รายงานค่าความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

หากน้ำมีค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ลิตร

ควรระมัดระวังในการนำน้ำดิบมาใช้กับพืชทั่วไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ รายงานค่าความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 7 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ส.แจงร้อน 12.2 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.

2. ส.ดาวคะนอง 9.1 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น.

3. ส.บางกอกใหญ่ 9.8 กรัม/ลิตร เวลา 10.00 น.

4. ส.เทเวศร์ 6.4 กรัม/ลิตร เวลา 15:00 น.

5. ส.บางเขนใหม่ 4.1 กรัม/ลิตร เวลา 11:00 น.

—————————

ภาพรวมการคาดการณ์น้ำประปา วันที่ 8 มีนาคม 2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ (คาดการณ์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.50 น.)

ในพื้นที่ช่วงกราฟสีน้ำเงิน

ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร

ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ

แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

ในพื้นที่ที่มีช่วงกราฟสีแดง

ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ประมาณ 3 ชั่วโมง ยกเว้นพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรีและบางกอกน้อย

ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

--------------------

ประชาชนควรติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง ผ่านช่องทางของการประปานครหลวง ที่เพจ

https://www.facebook.com/MWAthailand/

หรือกดลิงก์ https://www.facebook.com/128161687225931/posts/5145145332194183/ นะคะ