💉 7 ขั้นตอนรับวัคซีน COVID-19 อย่างปลอดภัย มีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ 💉


7 ขั้นตอนรับวัคซีน COVID-19 อย่างปลอดภัย มีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

1. ตรวจสอบสิทธิ์ และกรอกข้อมูลประวัติ

2. ลงทะเบียน (ทำบัตร)

3. ตรวจคัดกรอง (วัดไข้ วัดความดัน)

4. รับฟังคำแนะนำ และลงลายมือชื่อในใบยินยอม

5. ฉีดวัคซีน

6. พักสังเกตอาการ 30 นาที

7. ตรวจสอบก่อนกลับ สแกน Line Official "หมอพร้อม" และรับเอกสารการปฏิบัติตนหลังฉีดวัคซีน

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1646 สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

#covid19