กทม.เตรียมความพร้อม จุดให้บริการวัคซีน กลุ่มเสี่ยงในเขตวัฒนา


กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา ในวันที่ 7-9 เม.ย.64 โดยจัดเก้าอี้เพื่อรองรับประชาชนให้เพียงพอแบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิดทั่วบริเวณใต้ทางด่วนลานกีฬาแสงทิพย์ ทั้งนี้สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 600 คน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน โดยผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จะต้องรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 2-4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับวัคซีนวันนี้มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 28 เม.ย.64


https://bit.ly/3mpe3yW

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร