สำนักการคลัง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลบุคคล พ.ศ.2562


สำนักการคลัง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลบุคคล พ.ศ.2562 แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักการคลัง เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 13.30 น. ณห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร