กอง​โรงงาน​ช่างกล​ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานร่วมจุดบริการประชาชน


วันนี้เวลา 10.00 น.ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานร่วมจุดบริการประชาชนเขตหนองแขมหน้า สนง.เขตหนองแขม ถนนเพชรเกษมขาออก

เวลา 12.00 น. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าปฎิบัติงานร่วมเขตจตุจักร (สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต)

เวลา 13.15 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานร่วมเขตดอนเมือง(สถานีรถไฟดอนเมือง)

เวลา 14.30 น.ตรวจเยี่ยมเต้าหร้าที่ร่วมปฎิบัติงานจุดบริการประชาชนเขตหนองจอกใต้ทางยกระดับข้ามแยกมหานครถนนสุสินทวงค์ขาออก