กทม.เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19


นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตถึงความพร้อมในการบริการวัคซีนโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มประชาชนทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2564 โดยหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้เตรียมบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ตอบรับการให้บริการวัคซีนกับประชาชนกรุงเทพมหานครแล้วประมาณ 100 แห่ง ซึ่งจะเสริมศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 30,000 ราย/วัน นอกจากนั้น ยังได้ประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทยและภาคเอกชน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อขอใช้พื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยจะนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ประชาชนต่อไป.../

อ่านต่อ ... https://bit.ly/3vgVqQP

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/

.