กทม.ประสานชุมชน ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) โดยพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุม ศบค.กทม. หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้มีขยะติดเชื้อจากครัวเรือนของผู้ที่ต้องกักกันตัวเองเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 10 ตัน ที่ประชุมจึงให้สำนักงานเขตประสานชุมชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดจุดตั้งวางหรือทิ้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เพื่อประสานบริษัทกรุงเทพธนาคม จัดเก็บนำไปทำลายตามกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ รวมทั้งให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นอกจากนี้มีประชาชนวิตกกังวลและมักฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวตามสถานที่ต่าง ๆ แต่เนื่องจากการฉีดพ่นดังกล่าวอาจทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายในอากาศและเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และยังเป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นด้วย จึงขอให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปรับเปลี่ยนเป็นการเช็ดถูโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อแทน.../

อ่านต่อ ... https://bit.ly/3nspWod

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/