กทม.เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดุสิต


นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Active Case Finding หรือ ACF) ด้วยการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (Swab) ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณสี่แยกสะพานขาว โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารเขตดุสิต ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

.

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ศบส.6) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดหน่วยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อทางโพรงจมูก (Swabโพรงจมูก) เนื่องจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เขตดุสิตจำนวนหนึ่ง สำนักงานเขตดุสิตจึงร่วมกับ ศบส.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดุสิต ณ ตลาดกลางผลไม้ บริเวณแยกสี่สะพานขาว ซึ่งเดิมมีแผนจะตรวจเชิงรุกบริเวณดังกล่าวในวันที่ 7-9 พ.ค. 64 แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังคนประกอบกับมีกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อ (Cluster) ที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวก่อน สำหรับพื้นที่เขตดุสิต กำหนดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ ตลาดกลางผลไม้แห่งนี้เพียงหนึ่งวัน หลังจากนั้นจะพิจารณาดำเนินการในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมในพื้นที่เขตดุสิตอีกครั้ง .../

Cr. : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ  https://bit.ly/3b7IW6L

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/