กทม.จัดการซากรถต่อเนื่อง ผู้แจ้งเบาะแสรับครึ่งหนึ่งของค่าปรับ


09.30 น. วันนี้ (20 พ.ค.64) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถยนต์และการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณใต้ทางด่วนจากถ.สีลมมุ่งหน้าถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก .../

อ่านต่อ  https://bit.ly/3hFlSjz

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/